Kraftstoffpreis

Ungarn
1.234 Euro/L
1.280 Euro/L
Österreich
1.370 Euro/L
1.276 Euro/L
Deutschland
1.475 Euro/L
1.316 Euro/L
Tschechische Republik
1.332 Euro/L
1.329 Euro/L
Slowakei
1.422 Euro/L
1.292 Euro/L
Bulgarien
1.193 Euro/L
1.229 Euro/L
Belgien
1.520 Euro/L
1.372 Euro/L
Vereinigtes Königreich
1.560 Euro/L
1.615 Euro/L
Dänemark
1.625 Euro/L
1.464 Euro/L
Schweiz
1.382 Euro/L
1.438 Euro/L
Frankreich
1.387 Euro/L
1.206 Euro/L
Griechenland
1.502 Euro/L
1.210 Euro/L
Italien
1.725 Euro/L
1.615 Euro/L
Moldau
0.998 Euro/L
0.936 Euro/L
Niederlande
1.716 Euro/L
1.436 Euro/L
Norwegen
1.811 Euro/L
1.678 Euro/L
Polen
1.204 Euro/L
1.185 Euro/L
Rumänien
1.305 Euro/L
1.334 Euro/L
Slowenien
1.431 Euro/L
1.351 Euro/L
Spanien
1.345 Euro/L
1.275 Euro/L
Schweden
1.431 Euro/L
1.402 Euro/L
Ukraine
0.800 Euro/L
0.795 Euro/L